Informatie

Barneveldse Begrafenis Vereniging


Informatie

De vereniging, opgericht 13-10-1969 en gevestigd te Barneveld:

  • heeft als grondslag de Heilige Schrift en de Drie Formulieren van Enigheid;
  • heeft als doel het bevorderen van de stoffelijke belangen van haar leden door bij overlijden van haar leden of hun minderjarige gezinsleden de begrafenis, alsmede alles wat kan worden geacht daarmede samen te hangen, tegen vergoeding van de daarvoor te maken kosten, uit te voeren;
  • bestaat uit leden die woonachtig zijn in het door het bestuur omschreven werkgebied (en die instemmen met de bovengenoemde punten);
  • verzorgt ook begrafenissen voor degenen die geen lid zijn.
Neem contact op