In geval van overlijden

Barneveldse Begrafenis Vereniging


In geval van overlijden

Bel of raadpleeg (huis)arts
In geval van een overlijden thuis dient u als eerste de (huis)arts te bellen die het overlijden officieel vaststelt en vast legt in een overlijdensverklaring. Bij overlijden in een zorginstelling of ziekenhuis zal het verplegend personeel contact opnemen met de dienstdoende arts.

Contact
Neem daarna contact op met de begrafenisverzorger, die de eerste zaken en wensen met u bespreekt.

Laatste wilsbeschikking
Ga na of er een laatste wilsbeschikking is. De overledene heeft daar persoonlijke wensen in opgenomen betreffende de begrafenis.

Wat heeft u nodig?
U kunt een aantal zaken alvast klaarleggen die nodig zijn voor het regelen van de begrafenis, zoals:

  • Legitimatie van de overledene
  • Legitimatie van de rechthebbende
  • Laatste wilsbeschikking
  • Kleding voor de overledene
  • Adressenlijst – Adreslijst digitaal –
Neem contact op