In geval van overlijden

Barneveldse Begrafenis Vereniging


In geval van overlijden

Bel of raadpleeg (huis)arts
In geval van een overlijden thuis dient u de (huis)arts te bellen. Bij een overlijden in een zorginstelling of ziekenhuis zal het verplegend personeel contact opnemen met de dienstdoende arts.

Contact
Neem contact op met de begrafenisverzorger.

Laatste wilsbeschikking
Ga na of er een laatste wilsbeschikking is. De overledene heeft daar persoonlijke wensen in opgenomen betreffende de begrafenis.

Wat heeft u nodig?
U kunt een aantal zaken alvast klaarleggen die nodig zijn voor het regelen van de begrafenis, zoals:

  • Legitimatie van de overledene
  • Legitimatie van de rechthebbende
  • Trouwboekje
  • Laatste wilsbeschikking
  • Kleding voor de overledene
  • Adressenlijst