Onze werkwijze

Barneveldse Begrafenis Vereniging


Onze werkwijze

Wat is er mogelijk?

Na contact opgenomen te hebben met de Barneveldse Begrafenis Vereniging maakt de begrafenisverzorger met u een afspraak om in alle rust de zaken omtrent de begrafenis door te nemen en u van advies te voorzien.

Voor de laatste verzorging van de overledene beschikken wij over medewerkers, die samen met de begrafenisverzorger en/of familie de laatste zorg op zich nemen.

Om de overledene thuis op te baren beschikken we over de benodigde middelen om een nette rouwkamer te realiseren.

Het drukwerk, het plaatsen van advertenties in de krant en eventuele liturgie wordt door ons in eigen beheer uitgevoerd.

Nabestaanden en goede bekenden komen vaak reeds eerder, maar voor de meesten is er een condoleancemoment die in de rouwadvertentie wordt aangekondigd, waarop men de familie deelneming en sterkte kan wensen en waarna de mogelijkheid is om afscheid te nemen van de overledene. Voor de condoleance kan gebruik gemaakt worden van een aula, een zaal van de kerk of thuis. Voor het houden van een condoleance thuis beschikken wij over stoelen, tafels, servies, koffiezetapparaat, etc. Gebruik binnen onze kringen is een met glasplaat afgedekte kist waardoor de overledene te zien is indien nog mogelijk. Het meenemen of achterlaten van bloemen is binnen onze kringen niet in gebruik. Tijdens condoleren is er meestal wel een wake bij de kist, die door familie of bekenden wordt waargenomen.

De rouwdienst wordt meestal gehouden in een kerk(zaal) of in de aula bij de begraafplaats.

Een dominee of ouderling houdt een meditatie waarin niet de overledene in het middelpunt staat, maar het Woord van God.

Na de rouwdienst volgt de ter aarde bestelling waarbij een korte meditatie wordt uitgesproken, waarna een dankwoord volgt.

Zowel de rouwdienst en als de gesproken woorden op het graf worden door ons opgenomen.

Na de ter aarde bestelling worden alleen de genodigden weer terug verwacht voor een gezamenlijke broodmaaltijd, die sober verloopt om daarmee de indrukken en gedachten aan deze droeve gebeurtenis niet gelijk weg te nemen.

De Bijbel beschrijft in 1 Korinthe 11 de hoed bij vrouwen in de samenkomsten. De vrouwen hebben deze op tijdens de rouwdienst tot na de begrafenis. Bij de broodmaaltijd na afloop voor alleen de genodigden is het wel/niet ophouden van de hoed divers en een regel is daar niet in.

Voor het verzorgen van een koffietafel en/of broodmaaltijd beschikken we over eigen personeel die op gepaste wijze hun werk doen tijdens de condoleance, het ontvangst voor de rouwdienst en tijdens de nabegrafenis.

Het dragen van de kist kan gedaan worden door onze eigen dragers die op traditionele en plechtige wijze de kist dragen met behulp van de rijdende baar of schouderdragen. Dit kan ook gedaan worden door de familie en/of vrienden die daarbij begeleidt worden door een van onze begrafenisverzorgers.

Voor het vervoer van de overledene beschikken we over een rouwauto. Op de dag van begraven is het mogelijk om gebruik te maken van 7 persoons zwarte volgauto’s of een stijlvolle bus.

Na de begrafenis nemen we contact met u op voor het verzorgen van een dankbetuiging. Ook kunt u bij ons terecht voor advies bij de keuze van een grafmonument of plaatsen van een bijschrift op een bestaand monument en administratieve zaken.

Heeft u nog met vragen? Neem contact op met de begrafenisverzorger. Hij kan u van goede adviezen voorzien.