Lidmaatschap

Barneveldse Begrafenis Vereniging


Lidmaatschap

Beknopte informatie wat betreft de statuten/ huishoudelijk reglement

De vereniging, opgericht 13-10-1969 en gevestigd te Barneveld:

 • heeft als grondslag de Heilige Schrift en de Drie Formulieren van Enigheid;
 • heeft als doel het bevorderen van de stoffelijke belangen van haar leden door bij overlijden van haar leden of hun minderjarige gezinsleden de begrafenis, alsmede alles wat kan worden geacht daarmede samen te hangen, tegen vergoeding van de daarvoor te maken kosten, uit te voeren;
 • bestaat uit leden en donateurs die woonachtig zijn in het door het bestuur omschreven werkgebied (en die instemmen met de bovengenoemde punten):
  1. een lid is het gezinshoofd waar dan onder vallen zijn echtgenote en alle inwonende (pleeg)kinderen tot 18 jaar. Alle genoemde gezinsleden hebben recht op de begrafenisverzorging van de vereniging;
  2. de contributie wordt per lid (gezinshoofd) geheven en wordt bij overlijden van het lid  van de te maken begrafeniskosten afgetrokken;
 • bij eventueel lidmaatschap gelden de volgende bepalingen:
  1. de contributie bedraagt € 5,00 euro per jaar;
  2. leden krijgen jaarlijks een uitnodiging om de jaarvergadering te bezoeken en zijn stembevoegd bij de bestuursverkiezingen;
 • voor zowel leden als niet-leden geldt dat zij alle wettige middelen mogen benutten om de vereniging financieel bij te staan (d.m.v. giften, testamenten etc.).

Neem contact op